martes, 20 de octubre de 2009

"Els Molinets de la Mar", pàs a pàs
De baix a dalt: tallar, cosir las peças, prepara el "sandwich",i començar a encoixinar. Espero mostrarlo aviat!"Pinwheel" : el quilt pas a pasEl Projecte:
Vànova per bressol . "Pinwhell" es un patró tradicional, per mí son desde ara mateix "Els molinets de la Mar"